Psykosyntes

Delägare Elisabeth Pettersson är utbildad Psykosyntesterapeut.
 
Vad innebär psykosyntesterapi?
Du äger själv den kunskap som behövs för att lösa de problem som hindrar Dig att leva ett harmoniskt liv. Min uppgift är att guida Dig in i denna kunskap som ofta  ligger gömd i det omedvetna. Jag stödjer Dig att upptäcka, utforska och utveckla Dina egna inre resurser. Detta gör jag genom samtal och olika övningar.Metoden ger Dig stöd i Ditt sökande efter självkännedom. Detta sökande omfattar både barndomsupplevelser och den vuxnes arbete med att frigöra och använda sina kreativa resurser. Vår längtan efter mening, strävan att känna tillit till den egna förmågan och viljan att skapa djupa varaktiga relationer är exempel på vad vi arbetar med inom psykosyntesen

Vad är psykosyntes?

Italienaren Roberto Assagioli, grundaren av psykosyntesen, såg till det friska hos människan och utvecklade en psykologi med en helhetssyn som omfattar hela människan; kropp, själ, känslor, ande och intellekt. Den utgår från att alla delarna behöver uppmärksamhet för att utvecklas. 

Psykosyntes är en psykologisk modell som fokuserar på människans utvecklingsmöjligheter. Den syftar till att skapa en harmonisk personlighet,
att nå helhet och självförverkligande genom självkännedom, frigörande av vilja och kreativitet.

Den stöder oss att få kontakt med våra djupaste värden och känslan av mening i tillvaron.

Life is not a problem to solve – it’s a mystery to live”

     Roberto Assagioli, psykosyntesens grundare