Coaching företag

Coaching företag

Utgångspunkt för Coachingkoncept för företag:

Motiverade medarbetare lyfter företaget
Medarbetare som trivs ger ett välmående företag

Utmaningen

Motiverade och trygga medarbetare och chefer som är lyhörda för personalens behov är bland det viktigaste på en arbetsplats.

Detta är ofta en pusselbit som saknas. Med den på plats blir det den som gör att medarbetarna är med att lyfta företaget och göra det till ett än mer värdefullt företag, som på ett bra sätt kan möta kundernas behov.

Medarbetarna har behov att känna att de verkligen kan påverka sin arbetsmiljö och sin roll i företaget.

Vanligen sker detta i s.k. medarbetarsamtal. Tyvärr utgår dessa oftast från företagets eller närmaste chefens syn på medarbetaren.

Det nya moderna sättet är att utgå från medarbetaren och dennes syn på sin roll i arbetet och sin syn på företaget. På det sättet kan både medarbetaren och företaget utvecklas i positiv riktning.

Effekter

Coaching-paketet gör det möjligt för medarbetarna att själva komma fram till hur man gör företaget till en ännu bättre arbetsplats.

Ett företag som satsar på medarbetarna har även lägre personalomsättning, minskad sjukfrånvaro och mindre stress.

Chefer spar tid när medarbetarna blir mer självgående.

Företaget utvecklar tillsammans med de anställda både företaget och arbetsmiljön som även ger positiv påverkan på leverans till kunderna