Coaching Privatpersoner

Coaching privatpersoner

Exempel på frågor jag kan behandla

 • Hitta dina värderingar för att kunna prioritera och fatta ett beslut
 • Hitta motivation
 • Skapa attraktiva mål
 • Förändra ditt synsätt på olika saker
 • Ändra/byta föreställningar om hur jag är, vad jag kan etc
 • Se på situationer från ett nytt perspektiv
 • Hitta nya lösningar. Jag borde göra på ett annat sätt
 • Lösa inre konflikter
 • Ändra negativa minnen/upplevelser från det förflutna
 • Påverka känslor beteenden och tankar
 • Arbeta med värderingar
 • Bryta negativa reaktioner och vanor
 • Ta bort fobier
 • Göra det du är bra på ännu bättre
 • Lösa konflikter