E-handel

E-handel

Exempel på uppdrag

Sveriges kommuner och landsting sedan 2004.
Konsult inom SFTI tekniska kansli.
Utveckling och förvaltning av edi- och xmlstandard för e-handel och e-fakturering. Svensk representant i olika standardiseringsorgan, nationellt och internationellt.
Framtagning av ”Förstudie om PEPPOL infrastruktur”

Standardiseringsarbete

 • SFTI (Single Face To Industry) e-handelsstandard för svensk offentlig sektor
 • openPEPPOL, internationell standard för e-handel och e-faktura
 • CENBII, Europeisk standard för pre- och postaward
 • UNSPSC, internationell standard för produktklassificering

PipeChain AB åren 2006-2011.
e-handelspecialist, projektledare, ansvarig för design/funktionalitet av WebEDI

Emcat AB åren 1997-2006.
Produktansvarig vid utveckling av e-handelstjänsten Emcat WebEDI.

UNIT4/Agresso åren 2009-2014.
Stöd och expert vid utveckling av bolagets stödrutiner för e-faktura, e-handel och leverantörsanslutning.

Invoice Solutions från2012
Projektledare för integration mellan kundens ekonomisystem och e-handelssystemet Visma Proceedo för kunderna: Varbergs kommun och Eskilstuna Energi & Miljö. Arbetet genomfördes till största del på distans.
E-handelsspecialist, stöd i projekt med Södermanlands läns landsting

Varuförsörjningen, IT klöver Uppsala 2010,Förstudie och genomlysning av deras satsning på att ta fram ett nytt IT-stöd för hantering av artikel-och prisinformation för 6 kunder.

Huddinge kommun 2009, Expert gällande e-handel och e-faktura när Huddinge kommun inför en upphandling tog fram ”Kravspecifikationen avseende IT-stöd för inköpsprocessen och elektronisk handel”.

Papyrus2014, Stöd vid genomgång och uppgradering av bolagets e-faktura och övriga e-meddelanden.

Erfarenhetsområden

Administrativa rutiner såsom

 • Kund- och leverantörsreskontra,
 • Orderhantering, Fakturering, Leveranser och
 • Leveransplaner.

E-handel och e-faktura

 • Analysera och ta fram lösningsförslag.
 • Modellering,
 • Verksamhetsanalys,
 • Företagsintegration,
 • EDIFACT,
 • XML,
 • Specificering,
 • Mappning
 • Partsintegration med olika meddelandehanterings-standarder.
 • Projektledning
 • Förstudier
 • Arrangera workshops
 • Gefeg som verktyg